HUR KIROPRAKTIK ÖKAR DITT IMMUNSYSTEM

Immunsystemet behöver en hälsosam ryggrad

Ihållande osäkerhet, existentiell rädsla, ekonomiska bekymmer, ilska, stress på jobbet och privat orsakar emotionell och fysisk stress, vi vet alla detta alltför väl. Men vad många inte vet är hur mycket stress som försvagar kroppens försvar.

Permanent frisatta stresshormoner betyder att immunsystemet inte kan fungera optimalt. Resten av kroppens kontrollöglor påverkas också. Sömnstörningar, brist på energi, brist på återhämtning, humörsvängningar och lägre prestanda – en ond cirkel. De som ständigt är under stress är mer mottagliga för infektioner och sjukdomar, tar längre tid för läkningsprocesser och känner sig också mindre psykiskt balanserade.

Fysiska orsaker kan också överväldiga kroppen och dess självläkande krafter

Exempel på fysiska orsaker till stress är dålig hållning, en dåligt inriktad eller blockerad ryggrad. Varför? Eftersom permanent blockerade och felaktigt inriktade ryggkotor hindrar centrala nervsystemet från sin ostörda kommunikation och genererar stress. Det är precis där kiropraktik kommer in. För bara när nervsystemet kan kommunicera fritt med alla organ och delar av kroppen kan psyken och kroppen vara hälsosam, vital och produktiv.

Kiropraktik löser orsakerna till störd signalöverföring till ryggraden och stärker de självläkande krafterna och kroppens försvar

I vilken kiropraktik upprepade gånger och specifikt korrigerar befintliga blockeringar och felinriktningar i ryggraden, återställer den optimal kommunikation i nervsystemet. Detta gör att kroppen och sinnet kan slappna av igen och immunsystemet kan arbeta i full fart. Speciellt i tider då kroppen, psyken och immunförsvaret är särskilt utmanade kan regelbunden kiropraktikbehandling ge ett stort bidrag till välbefinnande och hälsa.

Kontakta oss som din naprapat i Stockholm!